JUHEND 2021

 

Vastavalt 06.10.2021 Terviseametilt saadud infole on võistlused edasi lükatud. 

 

VÕISTLUSTE EESMÄRK

Tartu linna lahtiste koolidevaheliste karikavõistluste eesmärgiks on populariseerida saalihokit ja innustada lapsi ning koolinoori tegelema spordiga. Karikavõistlustel selgitatakse välja Tartu linna ja maakonna parimad võistkonnad nii poeg- kui tütarlaste arvestuses algkooli ja põhikooli vanusekategooriates. Parimatel koolidel avaneb võimalus osaleda vabariiklikel koolinoorte meistrivõistlustel saalihokis.

 

AEG JA KOHT

Tartu linna lahtised koolidevahelised meistrivõistlused toimuvad 13. ja 14. oktoobril 2021.a. ajavahemikus kell 8.30-15.30 Eesti Maaülikooli spordihoones (F. R. Kreutzwaldi 3).

 

Kolmapäeval, 13. oktoobril on võistlused järgmistele vanuseklassidele:

2.-3. klass;

1. klass (poiste ja tüdrukute ühisvõistkond);

6.-7. klass
* mängude eeldatav algus 8.30

 

 

Neljapäeval, 14. oktoobril on võistlused järgmistele vanuseklassidele:

4.-5. klass;

8.-9. klass

* mängude eeldatav algus 8.30

 

Lõplik mängude süsteem ja ajakava selgub hiljemalt 11.10.2021 pärastlõunal ning see tehakse teatavaks võistkonna esindajatele e-posti teel ning avaldatakse kodulehel.

 

OSALEJAD

Tartu linna lahtistel koolidevahelistel karikavõistlustel saavad osaleda noored, kes õpivad Tartu linna või maakonna üld- ja kutsehariduskoolides (vajalik kehtiv õpilaspilet). Ühest koolist võib samas võistluskategoorias osaleda 1 võistkond, va juhul kui võistlussüsteemist tulenevalt annavad korraldajad kirjaliku nõusoleku ka teise võistkonna osalemiseks. Võistlustel peetakse eraldi arvestust poiste ja tüdrukute kategoorias. Maksimaalselt võib ühte võistkonda kuuluda kuni 7 mängijat. Väljakul on korraga 4 väljakumängijat (mängitakse ilma väravavahita). Üks mängija võib osaleda ainult ühes võistlusklassis. Kohtunikul on õigus eemaldada mängija väljakult, kui tal puuduvad korrektsed jalanõud (sisejalanõud).

 

VÕISTLUSTE SÜSTEEM JA REEGLID

Võistluste lõplik süsteem selgub peale registreerimistähtaja lõppu, sõltudes osalejate arvust. Eelistatavalt mängitakse esmalt üheringiline alagrupiturniir, misjärel alagrupiturniiri vähemalt kaks parimat võistkonda jätkavad võistlust kohamängudel. Mängitakse väljakul suurusega 15x30m, väravateks kasutatakse mini-saalihokiväravaid, mõõtmetega 40x60cm. Mänguaeg sõltub registreerinud võistkondade arvust, kuid ei ole väiksem kui 6 minutit mängu kohta.

 

Mängitakse ESHL võistlusreeglite järgi, http://www.saalihoki.ee/Materjalid/Reeglid.aspx 

 

Üldine paremusjärjestus alagruppides selgitatakse punktide üldsumma põhjal, kusjuures võit annab tabelisse 2 punkti, viik 1 puntki ja kaotus 0 punkti. Alagruppide kõikide kohtade paremusjärjestuse määramisel võrdsete punktide korral arvestatakse: 1) väiksemat antud loobumiskaotuste ja tühistatud tulemuste arvu turniiritabelis; 2) omavaheliste mängude punkte; 3) omavaheliste mängude väravate vahet; 4) suuremat võitude arvu; 5) üldist väravate vahet; 6) suuremat löödud väravate arvu; 7) loos. Kohamängudes normaalaja viigilise tulemuse korral otsustatakse võitja karistusvisetega esimese edu väravani (sama mängija võib sooritada karistusviske alles siis, kui kogu võistkonna liikmed on oma viske sooritanud).

 

PROTESTID

Võistluste käigus tekkinud küsimused ja protestid lahendavad kohapeal peakohtunik ja peakorraldaja.

 

AUTASUSTAMINE

Turniiri iga vanuseklassi kolme parimat võistkonda autasustatakse karikaga ja tublimaid mängijaid erinevate auhindadega.

 

 

REGISTREERIMINE

Võistkondade registreerimise viimane tähtaeg on 11.10.2021 kell 11:00. Võistkondade registreerimine toimub veebipõhiselt SIIN.

 

Nimelised parandused võistkondade koosseisus on võimalik teha kohapeal vähemalt 30 minutit enne võistluste algust või e-posti aadressil Markus.Puuseppemu.ee

 

KORRALDAJA

Võistluste korraldaja on MTÜ Eesti Maaülikooli Spordiklubi. Info ja küsimused turniiri kohta saab esitada e-posti teel Markus.Puuseppemu.ee või telefonil 526 8279 (Markus Puusepp). 

 

MUU

Võistlus viiakse läbi vastavalt hetkel kehtivatele Vabariigi Valitsuse korraldustele ning spordivõistluste korraldajatele antud käitumisjuhistele.

 

Greaton

MTÜ Eesti Maaülikooli Spordiklubi
Kreutzwaldi 3, Tartu 51006, tel (+372) 731 3900, faks (+372) 731 3910, e-post: sportemu.ee