Juhend

                                                                                                                                      

TARTU LINNA LAHTISED KOOLIDEVAHELISED MEISTRIVÕISTLUSED SAALIHOKIS  2014

VÕISTLUSTE EESMÄRK

Tartu linna lahtiste koolidevaheliste meistrivõistluste eesmärgiks on populariseerida saalihokit ja innustada lapsi ning koolinoori tegelema spordiga. Meistrivõistlustel selgitatakse välja Tartu linna ja maakonna parimad võistkonnad nii poeg- kui tütarlaste arvestuses kõikides vanusekategooriates. Parimatel koolidel avaneb võimalus osaleda vabariiklikel koolinoorte meistrivõistlustel saalihokis.

AEG JA KOHT

Tartu linna lahtised koolidevahelised meistrivõistlused toimuvad 14. oktoobrist kuni 16. oktoobrini 2014.a. algusega kell 9:00 Eesti Maaülikooli spordihoones (Kreutzwaldi 3). 

Teisipäeval, 14. oktoobril on võistlused järgmistele vanuseklassidele: 
4.-5. klass;
8.-9. klass

Kolmapäeval, 15. oktoobril on võistlused järgmistele vanuseklassidele: 
1. klass;
10.-12. Klass

Neljapäeval, 16. oktoobril on võistlused järgmistele vanuseklassidele: 
2.-3. klass;
6.-7. klass

Lõplik mängude süsteem ja ajakava selgub hiljemalt 10.10.2014 kell 10.00 ning see tehakse teatavaks võistkonna esindajatele e-posti teel, samuti pannakse ajakava ülesse ametlikule kodulehele http://saalihoki.emu.ee/koolidevahelineturniir

OSALEJAD

Tartu linna lahtistel koolidevahelistel meistrivõistlustel saavad osaleda noored, kes õpivad Tartu linna või maakonna üld- ja kutsehariduskoolides (vajalik kehtiv õpilaspilet). Ühest koolist võib samas võistluskategoorias osaleda 1 võistkond, va juhul kui võistlusklassi registreerub vähem kui 5 võistkonda. Võistlustel peetakse eraldi arvestust poiste ja tüdrukute kategoorias. Maksimaalselt võib ühte võistkonda kuuluda kuni 8 mängijat. Väljakul on korraga 4 väljakumängijat (mängitakse ilma väravavahita). Üks mängija võib osaleda ainult ühes võistlusklassis. Kohtunikul on õigus eemaldada mängija väljakult, kui tal puuduvad korrektsed jalanõud (sisejalanõud).

VÕISTLUSTE SÜSTEEM JA REEGLID

Võistluste lõplik süsteem selgub peale registreerimistähtaja lõppu, sõltudes osalejate arvust. Eelistatavalt mängitakse esmalt üheringiline alagrupiturniir, misjärel alagrupiturniiri vähemalt kaks parimat võistkonda jätkavad võistlust kohamängudel. Mängitakse väljakul suurusega 15x30m, väravateks kasutatakse mini-saalihokiväravaid, mõõtmetega 40x60cm. Mänguaeg sõltub registreerinud võistkondade arvust, kuid ei ole väiksem kui 6 minutit mängu kohta. 

Mängitakse ESHL võistlusreeglite järgi, http://www.saalihoki.ee/Materjalid/Reeglid.aspx
Üldine paremusjärjestus alagruppides selgitatakse punktide üldsumma põhjal, kusjuures võit annab tabelisse 2 punkti, viik 1 puntki ja kaotus 0 punkti. Alagruppide kõikide kohtade paremusjärjestuse määramisel võrdsete punktide korral arvestatakse: 1) väiksemat antud loobumiskaotuste ja tühistatud tulemuste arvu turniiritabelis; 2) omavaheliste mängude punkte; 3) omavaheliste mängude väravate vahet; 4) suuremat võitude arvu; 5) üldist väravate vahet; 6) suuremat löödud väravate arvu; 7) loos. Kohamängudes normaalaja viigilise tulemuse korral otsustatakse võitja karistusvisetega esimese edu väravani (sama mängija võib sooritada karistusviske alles siis, kui kogu võistkonna liikmed on oma viske sooritanud). 

PROTESTID 

Võistluste käigus tekkinud küsimused ja protestid lahendavad kohapeal peakohtunik ja peakorraldaja.

AUTASUSTAMINE

Turniiri iga vanuseklassi kolme parimat võistkonda autasustatakse karikaga ja tublimaid mängijaid erinevate auhindadega.

REGISTREERIMINE

Võistkondade registreerimise viimane tähtaeg on 07.10.2014 kell 15:00. Võistkondade registreerimine toimub veebipõhiselt siin: http://saalihoki.emu.ee/registreerimisleht/ Nimelised parandused võistkondade koosseisus on võimalik teha kohapeal vähemalt 30 minutit enne võistluste algust või e-posti aadressil saalihokiemu.ee 

KORRALDAJA

Võistluste korraldaja on MTÜ Eesti Maaülikooli Spordiklubi. Info ja küsimused turniiri kohta saab esitada e-posti teel saalihokiemu.ee või telefonil 520 65 88 (Talis Mölder) ja 52 82 218 (Rait Rodi).  

ANTUD JUHEND ON ÜHTLASI AMETLIKUKS TURNIIRIKUTSEKS.

Greaton

MTÜ Eesti Maaülikooli Spordiklubi
Kreutzwaldi 3, Tartu 51006, tel (+372) 731 3900, faks (+372) 731 3910, e-post: sportemu.ee