Ajalugu

1951. aastal loodi Eesti Põllumajanduse Akadeemia (EPA). EPA sportlaste saavutused vabariiklikel ja üleliidulistel võistlustel õppeasutuse esimestel aastatel julgustasid looma iseseisvat spordiklubi. Spordiklubi asutamiskonverents peeti 29.märtsil 1953. aastal. Spordiklubi loomisega pandi akadeemia spordielule kindel organisatsiooniline alus. Igas teaduskonnas moodustati üliõpilastele kehakultuurikollektiiv, õppejõud ja teenistujad koondusid omaette. Eri spordialadel loodi sektsioonid. Spordiklubi ülesandeks jäi organiseerida ülikooli-siseseid spordiüritusi ja osavõttu välisvõistlustest. Kehalise kasvatuse kateedri õppejõudude õlgadele jäi õppe- ja treeningtöö. Aastatel 1959-1970 tegutses spordiklubi juures EPA laste spordikool nelja osakonnaga.

EPA spordiklubi tegutses asutamisest kuni 1970. aastani VSÜ "Kalev" kollektiivina, misjärel anti spordiklubi "Jõud" juhtida.  25. aprillil 1987. aastal peeti Tallinnas ESO "Jõud" ja EVO "Kalev" Vabariiklike Nõukogude ühendatud pleenum, mille tulemusena kutsuti ellu Üleliidulise Vabatahtliku Ametiühingute Kehakultuuri ja Spordiühingu Eesti Vabariiklik Organisatsioon "Kalev" ning sellest tulenevalt reorganiseeriti ka spordiklubi KSÜ "Kalev" EPA Spordiklubiks. 1991.aastal reorganiseeriti Spordiklubi taas, uueks nimeks sai EPA Spordiklubi. Aastal 1993 regitreeriti klubi EPMÜ Spordiklubiks. Viimane nime muutus toimus 2007. aastal, mil kasutusele tuli praegune nimi Eesti Maaülikooli Spordiklubi.

Spordiklubi esimeseks esimeheks valiti professor Vassil Ridala (1953-1954). Edaspidi on esimeesteks olnud dotsent Uno Uri (1954-1955), Heldur Tüüts (1955-1957), dotsent Aksel Tiik (1957-1974), dotsent Jaan Jürgenstein (1974-2000) ning Jakob Proovel (2000-2007). Alates 18.06.2007 on spordiklubi esimeheks Rait Rodi.

Greaton

MTÜ Eesti Maaülikooli Spordiklubi
Kreutzwaldi 3, Tartu 51006, tel (+372) 731 3900, faks (+372) 731 3910, e-post: sportemu.ee